(84-8).5435 7471

Virtuemart Extensions

Voi hổ phách ngẩng vòi


Gọi để biết giá
Mã sản phẩm: TPT-VHPNV
Kích thước: 10x10 cm
Trọng lượng: 1g
Màu sắc: hổ phách
Tình trạng: còn hàng